سقف خرید 500میلیون ریال

بدون پیش پرداخت

باز پرداخت 24 ماهه

مرحله اول :(اعتبارسنجی)

مرحله دوم (تکمیل و ارسال مدارک ) :

چنانچه حساب شما توسط واحد حقوقی شرکت تایید شد و اعتبار سنجی لازم برای حساب شما بعمل آمد ، میبایست مدارک زیر را تهیه و اقدام به ارسال آن نمایید.

مدارک موردنیاز:

1-تصویر اعتبارسنجی آیس. لینک سامانه آیس

2- رسید تحویل کالا .

3- تصویر شناسنامه .

4- تصویر کارت ملی .

5- تصویر چک های صیادی .

6- تصویر ثبت سامانه صیاد .

7- تصویر گواهی رسید پستی لینک دریافت گواهی کد پستی

8- تصویر سامانه ثبت نام الکترونیک قوه قضائیه(ثنا) لینک سامانه ثنا

9- پرینت حساب به همراه تاریخ افتتاح حساب .

مرحله سوم : تحویل کالا

  • ارسال مدارک (1 الی 3 روز)
  • دریافت تاییدیه نهایی مدارک (1 الی 2 روز)
  • صدور کد خرید کالا (1روز)
  • ثبت سفارش کالا(1روز)
  • تهیه کالا – بسته بندی (1 الی 2 روز)
  • تحویل به پست و ارسال (1 الی 2 روز)
  • تحویل کالا به مشتری